Dogodki

NASTOP PEVSKEGA ZBORA LA VITA

Veselo in pestro dogajanje v  prazničnem času so ob koncu leta 2017, v okviru Družabništva in animacije v SVZ Hrastovec, zaključili v sredo, 10. januarja 2018, s koncertom ženskega pevskega zbora Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor. Enourni koncert se je odvijal v viteški dvorani, ki je bila napolnjena do zadnjega sedeža s stanovalci in spremljevalci, tako notranjih kakor zunanjih enot SVZ Hrastovec. Tako si je nastop PZ »LA VITA« prišlo ogledat okrog 90 stanovalcev, skupaj s spremljevalci.

Stanovalci so bili navdušeni ob slišanem in hkrati ganjeni ob vseh pesmih, ki so jih člani zbora zapeli. Stanovalci so prepevali skupaj s članicami pevskega zbora, tako, da je vzdušje bilo zelo prijetno.