Interno izboraževanje: Izzivalno vedenje

V četrtek, 6. septembra 2018, bomo za delavce zavoda pripravili interno izoboraževanje na temo izzivalnega vedenja. Prispevke na izobraževanju bodo prispevale psihologinji in socialni pedagoginji, ki so zaposlene v zavodu.