Šport nas povezuje

September bo tudi športno obarvan. V petek, 21. septembra 2018, bodo potekale 10. športne igre v zavodu. Športne igre organizira zavod, vsaka enota (zavodske in zunanje) pripravijo svojo ekipo in potem se skozi različne naloge ekipe borijo za mesta. Po igrah sledi druženje med stanovalci.

Očistimo okolico zavoda

V petek, 7. septembra 2018, bomo s stanovalci in z delavci zavoda čistili okolico zavoda. Čistilne akcije se sicer lotimo večkrat letno, saj se ob delu podružimo in poklepetamo. Prijetno združimo s koristnim.

Interno izboraževanje: Izzivalno vedenje

V četrtek, 6. septembra 2018, bomo za delavce zavoda pripravili interno izoboraževanje na temo izzivalnega vedenja. Prispevke na izobraževanju bodo prispevale psihologinji in socialni pedagoginji, ki so zaposlene v zavodu.

Prireditev ob 70. letnici delovanja SVZ Hrastovec

V sredo, 20. junija, bo v grajskem parku prireditev za stanovalce ob 70. letnici delovanja Socialno varstvenega zavoda Hrastovec. Stanovalci pripravljajo prijeten program, vsaka zavodska enota in dislocirana enota se bo predstavila s svojo točko. Po programu bo potekala zabava in pogostitev. Veselo praznovanje se bo nadaljevalo ob glasbi in plesu.

 

Prireditev na Grafonževi domačiji

V nedeljo, 17. junija, bo v Občini Sveta Ana na Grafonževi domačiji prireditev, kjer bo Etnografska skupina Sv. Ana, prikazala, kako se je nekoč živelo, ko so bile še dekle in hlapci in ni bilo vsega na pretek. Vse jbo prikazano na šaljiv način. Ker bo prireditev v bližini naše enote se bodo tam tudi naši stanovalci iz VD ŠČavnica.