9. januar 2019
SVZ Hrastovec

V letu 2019 se bo v SVZ Hrastovec ponovno izvajal projekt »Vključujemo in aktiviramo!«

znak knjiga

Letos se bo izvajal na lokaciji zavoda in na srečanjih združeval udeležence iz zavodskih enot. Projekt bo trajal od januarja do oktobra in se bo izvajal enkrat tedensko. Ilustratorski modul bo izveden v mesecu januarju. Delavnice ilustriranja bo vodila slikarka Anja Jerčič Jakob, glavnino srečanj pa bo vodil Orlando Uršič, direktor in glavni urednik založbe Litera. Delavnice bodo potekale na podlagi branja slovenske literature, udeleženci pa bodo pridobivali različne kompetence, ki jim bodo koristile v primeru vrnitve na trg dela. Vključitev v projekt ponuja priložnost predvsem mladim stanovalcem in tistim, ki ohranjajo vizijo in željo, da iz zavoda odidejo in čimbolj samostojno zaživijo. Udeleženci ob koncu uspešno opravljenega usposabljanja prejmejo potrdilo. Literarni in likovni prispevki, ki bodo tekom usposabljanja nastali, bodo objavljeni v zborniku, ki bo izšel ob zaključku projekta.
Udeleženi so po današnjem uvodnem srečanju izkazali velik interes za sodelovanje v tem projektu.