10. junij 2020
DBE Maribor

Pridobili smo certifikat kakovosti E-Qalin

a

V SVZ Hrastovec smo po aktivnih štirih letih izvajanja sistema kakovosti prejeli certifikat E-Qalin, saj je bilo naše delo z zunanjo presojo ocenjeno kot uspešno. Certifikat sistema kakovosti je dragocena pridobitev za SVZ Hrastovec, saj odseva našo uspešnost in trajno usmeritev k profesionalnemu in doslednemu načinu izvajanja dejavnosti. Zaradi trenutnih razmer, ki jih je povzročila epidemija, do uradne slovesnosti ni prišlo, jo pa bodo v zavodu pripravili, ko bodo razmere dopuščale varno organizacijo dogodka. Direktorica mag. Andreja Raduha in njeni sodelavke in sodelavci so bili pridobitve certifikata izjemno veseli, saj gre za priznanje za vsakodnevno prizadevanje vsakega posameznega člana in vseh zaposlenih in uporabnikov za kakovost dela in življenja v SVZ Hrastovec.

Preberi več ...
9. junij 2020
DBE Maribor

V dnevnem centru s polno paro s kooperativnem delom

a

V mesecu juniju po epidemiji izbruha virusa smo ponovno pričeli z kooperativnem delom v dnevnem centru V Mariboru. Pričeli smo tudi z izvajanjem novega dela, kjer so se stanovalci zelo dobro in z veseljem vključili v delo. Vključili smo tudi enoto Dbe Zrkovci. Po vseh ukrepih, ki so jih do sedaj imeli so zelo veseli, da se lahko ponovno vključujejo v delo in se počutijo koristne.

31. maj 2020
SVZ Hrastovec

Čistilna akcija v tednu prostovoljstva

a

Slovenska filantropija med 25. in 31. majem 2020 že tradicionalno organizira 21. Nacionalni teden prostovoljstva, katerega namen je praznovanje prostovoljstva ter prostovoljskih organizacij in zahvala prostovoljcem za njihovo udejstvovanje.
Prostovoljstvo ima v Sloveniji velik pomen, saj se prostovoljke in prostovoljci vključujejo in delujejo v vseh sferah družbenega delovanja (skrb za najranljivejše skupine, skrb za aktivnost vseh generacij, skrb za ohranjanje kulturne ponudbe, skrb za okolje, …).
Tudi v SVZ Hrastovec smo že vrsto let vključeni v ta projekt in aktivno delujemo v okviru Slovenske filantropije.
Tako smo člani projektne skupine za prostovoljstvo, v ponedeljek, 25. maja na »Slovesni dan prostovoljstva«, organizirali Čistilno akcijo med 10. in 12. uro v ožji okolici zavoda. Seveda je bil sam potek čistilne akcije v skladu z navodili in priporočili NIJZ. Na osnovi teh priporočil je bil izdelan načrt, kako in kje bo kdo poskrbel za čisto okolico zavoda: enota Korenjaki 1-2 je čistila v parku zavoda, Varovani oddelek 1-2 je čistil okolico za gradom, vključno s potko do kapelice, enota DEP D1 je čistila parkirišča, pergole in okolico njihove enote, enota DEP D2 je čistila okolico njihove enote, enota DEP C je čistila okolico njihove enote in prostor ob spomeniku.
S to akcijo smo po dolgem času spet malo aktivirali stanovalce, jim vsaj za kratek čas kvalitetno popestrili njihov vsak dan in nenazadnje poskrbeli za lepšo okolico našega zavoda.
Člani projektne skupine se zahvaljujemo vsem, ki so kakorkoli sodelovali v čistilni akciji in tako skupaj z nami aktivno obeležili začetek tedna prostovoljstva.
»DOBRA DELA NE POTREBUJEJO REKLAME«

22. maj 2020
SVZ Hrastovec - Agata

Dišalo je po jagodni marmeladi

a

Stanovalke enote Agata so danes v okviru aktivnosti delovne terapije izdelovale jagodno marmelado. Skozi aktivnost so pridobile nove spretnosti, nova znanja, spoznavale dve različni recepturi priprave jagodne marmelade. Pripravili smo eno bolj zdravo različico ter drugo po klasični metodi priprave marmelade. Stanovalke so v aktivnosti uživale, hkrati pa se sladkale z jagodami, ki so vsekakor najbolj priljubljen sadež v spomladanskih in poletnih dneh.

22. maj 2020
SVZ Hrastovec - B2

Nabiranje zelišč in sajenje rožic

a

Nabiranje in čiščenje zelišč, sajenje rozic…