Dobava konvencionalnih in ekoloških živil

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne 24.10.2018 pod oznako JN007410/2018-BO1  in v  Uradnem glasilu Evropske skupnosti: 2018/S 206-469643

Rok za oddajo ponudbe: 30.11.2018  do 11.00 ure

Vprašanja ponudnikov: do vključno 22.11.2018 do 10.00 ure