STORITVE FIZIČNEGA VAROVANJA

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne 05.07.2023, pod oznako JN004358/2023-WO1

Rok za oddajo ponudbe: 18. 7. 2023 do 10.00 ure

Vprašanja ponudnikov: do vključno 10. 7. 2023 do 10.00 ure

 

Vse spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ESPD OBRAZEC