IZDELAVA, DOBAVA IN MONTAŽA POIHIŠTVENE OPREME

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne 20.10.2023, pod oznako JN006887/2023-WO1

Rok za oddajo ponudbe: 10.11.2023  do 10.00 ure

Vprašanja ponudnikov: do vključno 02.11.2023 do 10.00 ure

Vse spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika.

IZDELAVA, DOBAVA IN MONTAŽA POHIŠTVENE OPREME