DOBAVA ZDRAVIL

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne 10.05.2021, pod oznako JN002942/2021 -BO1

Rok za oddajo ponudbe: 26.05.2021 do 11.00 ure

Vprašanja ponudnikov: do vključno 18.05.2021 do 10.00 ure

Vse spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil.

RD Dobava zdravil 2021.docx

Ampulirana zdravila in infuzijske raztopine - 1 SKLOP (003).xlsx

Zdravila z negativne liste - 2 SKLOP (003).xlsx

Naročnik ESPD - Dobava zdravil 2021.xml