Nadomestne družine

Z nadomestnimi družinami se nadomesti primarno družinsko okolje za stanovalce, ki si želijo takšnega načina bivanja.

Pri izbiri nadomestne družine zavzema zavod stroga stališča, da gre v tem primeru za osebe, ki jim je mar za ljudi in ki stanovalce vključujejo v vse segmente delovanja družine. Stanovalci morajo biti enakovredno vključeni v družinsko življenje.

Nadomestna družina si ne prizadeva nadomestiti primarne biološke družine, temveč nudi osnovno oskrbo, tople medčloveške odnose in pogoje za osamosvojitev. V ta namen izbiramo družine različnih socialnih statusov (kmečke, delavske, srednji sloj), saj le tako omogočamo različnim stanovalcem izbiro njim ustrezne nadomestne družine.

Pogoj za uspešno življenje v nadomestni družini je, da si stanovalci želijo živeti v nadomestnih družinah, ki so večinoma na kmetijah, in da se vživijo v ritem življenja nadomestne družine. Nadomestna družina ima podporo strokovnih služb zavoda. Za vsako nadomestno družino je treba določiti ključno osebo v zavodu.