Neodvisna stanovanja

Neodvisna stanovanja omogočajo visoko stopnjo samostojnosti, neodvisnosti in samozadostnosti ter predstavljajo najvišjo stopnjo samostojnega bivanja stanovalcev, ki so še vedno pod okriljem matičnega mobilnega centra (Maribor, Gornja Radgona), ki jim predstavlja center za spremljanje in vodenje potreb.

Ob pridobitvi neodvisnih stanovanj in izbiri stanovalcev zanje, je treba zanje poiskati vsakodnevno zaposlitev in jim s tem omogočiti dodatno samostojnost, saj je bistvo takega načina bivanja prav vključevanje v običajni, vsakodnevni režim življenja. Seveda je pred tem potrebno skrbno načrtovanje financ in eventualne pomoči – v smislu vodenja in pomoči pri ponovnem vključevanju v širšo družbeno skupnost.

Bodoče stanovalce je v postopku priprave treba pripraviti tako na pozitivne kot negativne vplive neodvisnega življenja. Predvsem jih je treba usposobiti za obvladovanje vsakodnevnih težav, da bo prilagajanje neodvisnemu načinu življenja čim lažje. Prav zato so jim na voljo strokovni delavci, ki vsakemu individualno pomagajo na različnih področjih, denimo pri ločitvi od stanovanjske skupine, gospodinjstvu in načrtovanju, ravnanju z denarjem, uradnih opravkih, oblikovanju prostega časa, delovnem mestu, negovanju socialnih stikov, psihosocialnem svetovanju/varstvu, zdravju in drugem.

Cilji bivanja v neodvisnem stanovanju so:

  • samozastopanje,
  • vključevanje v delo,
  • skrb zase,
  • organizacija prostega časa,
  • samostojnost pri opravljanju vsakdanjih opravil,
  • polno vključevanje v skupnost,
  • razpolaganje s finančnimi in materialnimi sredstvi.