Nabavna služba

V nabavno skladiščni službi opravljajo vso nabavo in izdajo prehrambenega blaga, potrošnega materiala, drobnega inventarja in osnovnih sredstev. Na osnovi normativov, projektov in ostalih odobrenih naročil oskrbujejo vse službe, kuhinjo, enote v zavodu in tudi vse zunanje enote.

V sodelovanju s komisijami  in drugimi službami izvajajo vse postopke nabave blaga in storitev.

Svoje naloge opravljajo  v skladu z Zakonom o javnih naročilih in tako zagotavljajo zakonitost svojega delovanja.