Služba informatike

Smernice in cilji službe za informatiko izhajajo iz strateških ciljev zavoda. Služba se ukvarja z vsemi področji, ki zadevajo uporabo sodobnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij z namenom doseči naslednje cilje :

 • Racionalizacija poslovanja zavoda in večja učinkovitost njenega delovanja.

 • Zagotavljanje varovanja in zaščite podatkov.

 • Zaščita investicij v informacijsko tehnologijo z zagotavljanjem popolnejšega sistema integracije z uvajanjem in vzdrževanjem enotnih metodologij in standardov.

 • Zagotavljanje skupnih komunikacijskih in računalniških zmogljivosti skozi instalacijo, delovanje, upravljanje in vzdrževanje informacijsko tehnološke infrastrukture.

 • Zagotavljanje računalniških storitev na centralnem računalniškem sistemu.

 • Učinkovita uporaba enotne aplikativne programske opreme.

 • Varna uporaba elektronske pošte in uporaba Internet omrežja.

 • Varna in učinkovita uporaba poslovnega informacijskega sistema.

 • Varna in učinkovita uporaba zdravstvenega informacijskega sistema.

Operativno delo: 

 • Vzdrževanje, integracija in povezljivost vseh informacijskih naprav, ki so v zavodu v uporabi.

 • Posodabljanje in vzdrževanje podatkovne in tehnološke infrastrukture.

 • Posodabljanje in vzdrževanje IP telefonskega omrežja.

 • Posodabljanje in vzdrževanje video nadzora posameznih prostorov.

 • Vzdrževanje in centralizacija skladiščenja, uporabe, nadzora in varovanja podatkov. 

 • Omogočanje zunanjih dostopov do elektronske pošte in delovnih virov znotraj zavoda.

 • Izvajanje redne elektronske izmenjave podatkov z določenimi zunanjimi institucijami.

 • Izvajanje redne dnevne, mesečne obdelave podatkov (obračuni, varnostni postopki,…).

 • Izvajanje rednega vzdrževanja strojne in programske opreme.

 • Izvajanje tehnične podpore pri izvedbi posameznih projektov.

 • Zagotovitev 24/7 razpoložljivosti vseh sistemov.