Promocija zdravja na delovnem mestu

Zavod je izvajal posamezne aktivnosti v okviru programa promocije zdravja na delovnem mestu. Zaradi epidemije korona virusa so bile nekatere aktivnost omejene oz. izvedene v zmanjšanem obsegu, večina aktivnosti pa je bila usmerjena predvsem v varovanje in ohranjanje zdravja delavcev v času epidemije.
Aktivnosti, ki so v letu 2020 potekale v okviru programa promocije zdravja na delovnem mestu:

* Brezplačna uporaba RRC - zaposleni so tudi v 2020 lahko brezplačno uporabljali bazen, fitnes in savno. Zavod je zabeležil le 40 obiskov.
* Svetovanje fizioterapevtov je obsegalo kratke obravnave, prikaz vaj za odpravo težav in navodila za pravilno izvajanje vaj z namenom pomagati delavcem pri njihovih fizičnih težavah (bolečine v hrbtenici, slaba gibljivost itd.). Izvedli so 69 posvetov.
* Aktivni odmor med delovnim časom - aktivnost se je izvajala tudi v 2020, vključeni pa so bili vsi zaposleni zavoda. Promotorji te aktivnosti so fizioterapevti, ki redno spremljajo aktivnosti ter spodbujajo in strokovno svetujejo glede pravilnega izvajanja vaj. Izdelali so že tretji plakat za promocijo aktivnega odmora, ki so ga predstavili na vseh enotah zavoda.
* Skupinska vadba - ob svetovnem dnevu fizioterapevtov so fizioterapevti ponovno na grajskem dvorišču organizirali skupinsko vadbo, ki se je je udeležilo 60 stanovalcev in delavcev.
* Fizioterapevti so sodelovali tudi v procesih prilagajanja delovnih mest za invalide.
* Možnost toplih obrokov za zaposlene - vsi zaposleni imajo malico regresirano, hkrati pa imajo še vedno možnost, da se proti plačilu odločijo za toplo prehrano, ki jo pripravljajo v zavodu in zunanjih enotah. V pripravo jedilnikov se je aktivno vključila tudi dietetičarka.
* Sadje za vse zaposlene - vsi zaposleni so bili v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2020 in od 1. oktobra do 31. decembra 2020 deležni svežega sadja (pomaranče, grenivke, jabolka..), v času epidemije pa tople malice namesto sadja.
* Obdobni preventivni zdravniški pregledi - izvajali so se vsako sredo na podlagi napotitve v Zdravstvenem domu Lenart, pregled je opravilo 64 delavcev.
* Zavod je za vse zaposlene ponovno organiziral cepljenje proti gripi, ki se ga je udeležilo 54 delavcev.
* Svetovanje psihologinje: psihologinji sta bili za posvet ali pogovor na voljo vsem zaposlenim vsak prvi torek v mesecu med 12.00 in 12.30.
* Omejitev kajenja - 11. 11. 2016 je bilo objavljeno Navodilo glede kajenja, ki je začelo veljati 19. 11. 2016. Na škodljivosti kajenja opominjajo tudi plakati, ki so obešeni na vseh enotah.
* Delavci so tudi v letu 2020 imeli možnost letovanja v počitniških objektih zavoda v Čatežu in na Mali Kopah. Zaradi omejitev gibanja in ostalih vladnih ukrepov pa je letovala manj delavcev kot pretekla leta.
* Zavod je namenil sredstva za najem dvorane, kjer zaposleni lahko igrajo odbojko.
* Večina aktivnosti je bila usmerjena v preprečevanje in obvladovanje okužb s korona virusom med zaposlenim. Higieničarka in namestnica direktorice za področje ZNO sta sproti obveščali vse zaposlene o preventivnih ukrepih in varnostnih ukrepih ob pojavu okužb, o pojavih in poteku okužb med zaposlenimi in stanovalci zavoda.
Zaradi vseh ukrepov, ki so veljali v času epidemije, zavod ni organiziral izobraževanj za večje število delavcev. Izobraževanja, ki pa so se izvajala, pa so bila povezana s Covid-19.
Interna izobraževanja so bila namenjena predvsem manjšim skupinam delavcev in so se izvajala po enotah, kjer so se delavci seznanili s pravilno uporabo zaščitne opreme, pravilnim razkuževanjem rok in podobnimi temami.

Skrb za duševno zdravje na delovnem mestu