Promocija zdravja na delovnem mestu

Zavod bo tudi v letu 2018 nadaljeval z aktivnim izvajanjem posameznih aktivnosti v okviru programa promocije zdravja na delovnem mestu. Glede na to, da je v letu 2016 bila oblikovana delovna skupina, ki je odgovorna za načrtovanje in izvedbo promocije zdravja na delovnem mestu, se bo le-ta tudi v letu 2018 večkrat sestala na delovnih sestankih.

Aktivnosti, ki bodo v letu 2018 potekale v okviru programa promocije zdravja na delovnem mestu:

 1. Brezplačna uporaba RRC - zaposleni bodo lahko bazen, fitnes in savno uporabljali vsak četrtek in petek popoldan od 15.30 do 20.00.
 2. Svetovanje fizioterapevtov - vsako sredo in še dodatno na plačilni dan v mesecu bodo fizioterapevti zaposlenim od 14. do 14.30 svetovali v prostorih RRC. Svetovanje obsega krajšo obravnavo, prikaz vaj za odpravo težav in navodila za pravilno izvajanje vaj.
 3. Aktivni odmor med delovnim časom – se bo izvajal na enak način kot predhodna leta, vključeni bodo vsi zaposleni zavoda. Promotorji te aktivnosti so fizioterapevti.
 4. Možnost toplih obrokov (malica) – vsi zaposleni bodo še naprej imeli možnost tople malice v dopoldanskem in popoldanskem času, na voljo bo tudi vegetarijanska malica. Vodstvo se trudi, da bi v tej smeri, da bi se še več zaposlenih odločilo za topel obrok.
 5. Sadje za vse zaposlene – od oktobra do aprila (pomaranče, mandarine, limone).
 6. Delavnice nordijske hoje.
 7. Obdobni preventivni zdravniški pregledi – izvajali se bodo vsako sredo na podlagi napotitve v Zdravstvenem domu Lenart.
 8. Svetovanje psihologinje – psihologinji bosta za posvet ali pogovor na voljo vsem zaposlenim vsak prvi torek v mesecu med 12. in 12.30.
 9. Delavnice transferja - delavnice se bodo izvajale v negovalnih enotah na željo delavcev. Prikazale se bodo pravilne tehnike dvigovanja in premeščanja bremen, s katerimi lahko preprečujemo okvare in poškodbe hrbtenice.
 10. Nabavil se bo stropni sistem za transfer stanovalcev na enoti B1- zaradi lažjega dela in okvar hrbtenic zaposlenih.
 11. Letovanja – delavci bodo tudi v letu 2018 imeli možnost letovanja v počitniškem objektu zavoda v Čatežu in na Malih Kopah.

Skrb za duševno zdravje na delovnem mestu