Defektološka služba

V sklopu službe delujejo defektologi in pedagogi drugih smeri. Vsi so  pridobili potrebna znanja in opravili strokovni izpit na podporju socialnega varstva in tako pridobili naziv strokovni delavec na področju socialnega varstva.

Specialno in rehabilitacijsko pedagoško področje zajema široko paleto aktivnosti, ki pripomorejo k dvigu samostojnosti stanovalcev, razvoju različnih socialnih in kognitivnih spretnosti in znanj na vseh področjih delovanja. Posebej je delo pedagoga pomembno pri obvladovanju izzivalnih oblik vedenja, saj le ta onemogočajo stanovalcem, da bi kvalitetno sobivali z drugimi in se tudi kvalitetno vključevali v ožje in širše bivalno okolje.

Delo poteka individualno ali v skupini, kjer se izhaja iz individualnih programov podpore in iz ciljev, ki so tam opredeljeni. Upoštevajo se principi skupinske dinamike, konstruktivnega reševanja kriznih situacij, timskega dela in osnovne zahteve, ki izhajajo iz upoštevanja vsakega stanovalca posebej s poudarkom na upoštevanju človekovih pravic.