Služba fizioterapije

Fizioterapevti Socialno varstvenega zavoda Hrastovec svoje storitve nudijo stanovalcem že kar nekaj desetletij. Trenutno sestavljajo tim trije fizioterapevti, ki se redno dodatno izobražujejo na različnih strokovnih področjih s skupnim ciljem - ponuditi stanovalcu možnost hitrejšega in predvsem kvalitetnejšega okrevanja po poškodbah in boleznih, ki lahko prizadenejo stanovalčevo psihofizično kondicijo. Fizioterapevti redno sodelujejo z zdravniki specialisti splošne medicine in tudi s specialistom fizikalne in rehabilitacijske medicine iz UKC Maribor ter z URI Soča v Ljubljani. Glavna naloga fizioterapevta je izvajanje rehabilitacije po poškodbah različnih sklepov, kosti, mišic, po nevroloških okvarah in po respiratornih zapletih.

Pri delu uporabljajo različne fizioterapevtske metode, kot so kinezioterapija, tehnike manualne terapije, elektroterapija, respiratorna fizioterapija, hidroterapija, ter termo in krioterapija. Fizioterapevti v okviru svojih delovnih nalog med drugim skrbijo tudi za dobro opremljenost stanovalcev z medicinsko-tehničnimi pripomočki (invalidski vozički, počivalniki, bergle, hodulje, ortopedski čevlji, proteze udov, varnostno-medenični pasovi, antidekubitusni program, …) in njihovo pravilno uporabo.

Upravljajo pa še z rehabilitacijskim-rekreacijsko centrom, ki obsega fizioterapevtske kabinete, bazen, fitnes in savne. Poleg izvajanja rehabilitacije za stanovalce iz notranjih enot so prisotni še v nekaterih dislociranih bivalnih enotah, kjer skrbijo za dobro fizično kondicijo članov. Aktivno so vključeni zelo v projekt promocije zdravja na delovnem mestu (in tudi druge projekte), kjer skrbijo za telesno vadbo delavcev, pravilno ergonomijo pri delu s stanovalcem ter svetovanje na različnih strokovnih področjih, skrbijo pa tudi za spremljanje in zdravljenje ran zaradi preležanin.