Natisni

Služba zdravstvene nege

Preprečevanje bolezni skupaj s pravočasno dostopnostjo do učinkovitega zdravljenja in zdravstveni storitev  stanovalcem je ključna komponenta zdravstvene dejavnosti v zavodu. Obsega ukrepe in aktivnosti, ki jih opravljajo zdravstveni delavci in sodelavci pri varovanju zdravja, preprečevanju, zgodnjem odkrivanju bolezni in zdravljenju stanovalcev.

V Zavodu je za stanovalce organizirana za  osnovna in specialistična zdravstvena dejavnost, ki jo izvajajo zdravniki specialisti iz različnih kliničnih področij.

Osnovna zdravstvena dejavnost:

Delo zdravnika splošne medicine  temelji na spremljanju zdravstvenega stanja stanovalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja stanovalcev, preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju bolezni, diagnostično terapevtskih storitvah, napotitvi na nadaljnje diagnostične preiskave v druge zdravstvene ustanove, odločanju o indikaciji posebnih varnostnih in varovalnih ukrepov, preventivnem zdravstvenem varstvu stanovalcev, vodenju ustrezne dokumentacije, predpisovanju pripomočkov za inkontinenco, predpisovanju medicinsko tehničnih pripomočkov, priprava receptov, podajanju informacij o zdravstvenem stanju stanovalcem in njihovim svojcem, timskem sodelovanju s službo zdravstvene nege in ostalimi strokovnimi službami.

Splošna ambulanta Hrastovec:

             - psihiater
             - nevrolog
             - fiziater

Zdravstvena nega:

Učna baza in izobraževanje