Splošni pogoji poslovanja spletne strani

Kaj urejajo pogoji poslovanja?

Splošni pogoji poslovanja spletne strani www.hrastovec.org (v nadaljevanju Pogoji poslovanja), objavljeni na spletni strani www.hrastovec.org javnega zavoda Socialno varstveni zavod, Hrastovec v Slov. goricah 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah (v nadaljevanju SVZ Hrastovec), so osnovni dokument, ki ureja razmerja med naključnimi obiskovalci in uporabniki spletne strani www.hrastovec.org in SVZ Hrastovec, ki je lastnik in skrbnik spletne strani www.hrastovec.org.

Pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju ZVPot-UPB2), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju ZVOP-1-UPB1) in ostalo zakonodajo za področje delovanja SVZ Hrastovec. Sestavni dokumenti Pogojev poslovanja so Izjava o varstvu osebnih podatkov, Izjava o zagotavljanju primernosti vsebine in Pravno obvestilo o avtorskih pravicah, čeprav so oblikovani kot samostojen dokument.

Za koga in kdaj veljajo Pogoji poslovanja?

Pogoji poslovanja veljajo tako za naključne obiskovalce kot uporabnike spletne strani www.hrastovec.org in SVZ Hrastovec. Naključni obiskovalec je vsaka oseba, ki vstopi na spletno stran www.hrastovec.org. Naključni obiskovalec postane uporabnik spletne strani www.hrastovec.org (v nadaljevanju Uporabnik) v trenutku, ko začne uporabljati spletno stran www.hrastovec.org za svoje namene in potrebe preko možnosti, ki jih spletna stran ponuja. Uporabnik je z vidika SVZ Hrastovec samo in izključno tista fizična oseba, ki uporablja spletno stran zase, v svojem imenu in za svoj račun, ali za pravne ali fizične osebe, katerim je zakoniti zastopnik, v njihovem imenu in za njihov račun ali v njihovem imenu in za svoj račun. Kot Uporabnik ne more nastopati oseba, ki ravna v imenu in za račun tretje osebe.

Pogoji poslovanja veljajo pri vseh pravnih odnosih med Uporabnikom in SVZ Hrastovec. Z uporabo spletne strani www.hrastovec.org Uporabnik soglaša, da je seznanjen in se strinja z vsemi določiliteh Pogojev poslovanja v celoti. V kolikor se s temi Pogoji poslovanja ne strinja, ni možna uporaba spletne strani www.hrastovec.org oziroma SVZ Hrastovec Uporabniku uporabo odsvetuje. Z uporabo spletne strani www.hrastovec.org. Uporabnik samodejno sprejme te Pogoje poslovanja.

 Kako je s spremembo Pogojev poslovanja?

Navedeni Pogoji poslovanja so veljavni ob vsakem obisku na spletni strani www.hrastovec.org. Navedeni Pogoji poslovanja se lahko kadarkoli dopolnijo z novimi določili, zato se Uporabniku predlaga, da jih prebere ob vsaki uporabi spletne strani www.hrastovec.org, predvsem pa takrat, kadar posreduje kontaktne podatke ali uporabi spletno stran www.hrastovec.org za objavo materialov, ki so lastnina Uporabnika. Vsaka verzija Pogojev poslovanja je posebej datirana. SVZ Hrastovec si pridržuje pravico, da te Pogoje poslovanja spremeni kadarkoli in na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Kakšen je namen spletnega mesta www.hrastovec.org?

Spletno mesto www.hrastovec.org je vzpostavljeno z namenom:

 1. predstavitve izvajanja institucionalnega varstva (domsko varstvo, dnevno varstvo, pomoč družini na domu, oskrbovana stanovanja), ki ga izvaja SVZ Hrastovec na osnovi podeljene koncesije s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije z dne ___________________

 2. obveščanjao vseh aktualnih dogajanjih, dogodkih in novicah, povezanih z izvajanjem institucionalnega varstva

 3. podajanja obveznih informacij kot so informacije javnega značaja

 4. trženja ostalih storitev SVZ Hrastovec

 5. obveščanja o vseh dogodkih, ki se bodo, se ali so se dogajali v okviru izvajanja dejavnosti ter objavljanja slikovnega in drugega materiala, povezanega z izvedbo teh dogodkov s strani SVZ Hrastovec

 6. objavljanja materialov Uporabnikov, ki so povezani z izvedbo dogodkov SVZ Hrastovec ali drugimi interesnimi področji SVZ Hrastovec in Uporabnika, ki predstavljajo sinergijo delovanja obeh strani (preko administratorja spletne strani www.hrastovec.org)

SVZ Hrastovec uporablja za marketinške namene pridobljen material (slikovni in drugi) izključno na spletni strani www.hrastovec.org ali na strani SVZ Hrastovec na družbenem omrežju Facebook.

Kako lahko Uporabnik uporablja spletno mesto www.hrastovec.org?

Uporabnik lahko uporablja spletno stran www.hrastovec.org za posredovanje ali pridobivanje informacij v zvezi z dejavnostjo SVZ Hrastovec, ki so objavljene na spletni strani www.hrastovec.org ali s prostovoljnim objavljanjem različnih gradiv ali materiala (slike, besedila, itd.), ki so lastnina Uporabnika, na spletni strani www.hrastovec.org, če obstaja za to pravna podlaga. Objava je možna izključno preko administratorja spletne strani www.hrastovec.org po predhodnem posredovanju gradiva SVZ Hrastovec. Uporabnik lahko pridobiva informacije o dejavnosti in izvajanju dejavnosti SVZ Hrastovec preko telefona ali elektronske pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Podrobno je naveden kontakt v okviru vsebine spletne strani.

Pravica SVZ Hrastovec do zavrnitve objave materiala

SVZ Hrastovec ima pravico zavrniti objavo materiala (slikovnega indrugega materiala) na spletni strani www.hrastovec.org brez vsake obveze pojasnila, zakaj je zavrnil objavo materiala. SVZ Hrastovec mora načelno potrditi objavo vsega materiala, ki se objavi na spletni strani www.hrastovec.org.

Izvzem odgovornosti SVZ HRASTOVEC

 1. SVZ Hrastovec ne daje nobenih zagotovil, da bo uporaba spletne strani www.hrastovec.org, vključno z vsem pisnim in slikovnim ter ostalim materialom ter storitvami, zadovoljila potrebe, pričakovanja, želje in interese naključnega obiskovalca ali Uporabnika.

 2. SVZ Hrastovec ne zagotavlja in ne prevzema nobene odgovornosti za nadaljnjo distribucijo slikovnega ali drugega materiala, objavljenega na spletni strani www.hrastovec.org, s strani tretje osebe, naj gre za material SVZ Hrastovec samega ali Uporabnika. SVZ Hrastovec v okviru teh Pogojev poslovanja zagotavlja, da sam v nobenem primeru ne bo posredoval ali distribuiral materiala Uporabnika, ki je bil objavljen na spletni strani www.hrastovec.org,če se ne bosta z Uporabnikom drugače dogovorila.

 3. Uporaba spletne strani www.hrastovec.org je v celoti in izključno odgovornost vsakega naključnega obiskovalca in Uporabnika. SVZ Hrastovec ne prevzema nobene odgovornosti za nastalo neposredno ali posredno škodo pri uporabi spletne strani www.hrastovec.org, kot tudi ne za nastale stroške, ki bi nastali pri katerikoli obliki uporabe spletne strani www.hrastovec.org.

 4. SVZ Hrastovec ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, povezano z dostopom nepooblaščenih oseb do podatkov in prenosov ali izjave tretjih oseb v zvezi z uporabo spletne strani www.hrastovec.org. Za prenos kakršnihkoli podatkov na in iz spletne strani www.hrastovec.org in/ali morebitno izgubo podatkov ne prevzema SVZ Hrastovec nobenene posredne ali posredne odgovornosti.

 5. SVZ Hrastovec ne prevzema odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih informacij, ki so izključno informativnega značaja, ali za kakršnokoli škodo, neposredno ali posredno, ki bi bila povzročena zaradi uporabe objavljenih informacij, ki so izključno informativnega značaja. Z vzdrževanjem vsebin spletnega mesta skuša SVZ Hrastovec zagotavljati točnost in ažurnost informacij, ki so izključno informativnega značaja, vendar ne jamči in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. SVZ Hrastovec si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin spletnih strani brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takšnih sprememb.

 6. Spletne strani, ki so direktno ali indirektno povezane s spletno stranjo www.hrastovec.org, niso pod nadzorom SVZ Hrastovec. SVZ Hrastovec ne nosi odgovornosti za informacije, ki se nahajajo na povezanih spletnih straneh. Povezave do spletnih strani tretjih oseb so navedene samo iz praktičnih razlogov in SVZ Hrastovec ne odgovarja za verodostojnost in zanesljivost informacij na teh straneh.

Kakoje z objavo cen v okviru spletne strani?

Javni zavod lahko spremeni cene, objavljene na spletni strani www.hrastovec.org brez dodatnih predhodnih opozoril ali obvestil naključnih obiskovalcev in Uporabnikov. Spremembe cen, objavljene na spletni strani www.hrastovec.org ne zahtevajo nobenega pojasnila s strani SVZ Hrastovec.

Katera verzija pogojev poslovanja je trenutno objavljena?

Na spletni strani www.hrastovec.org je trenutno objavljena Verzija 1.0. (sprejeta 28. 7. 2018).

Hrastovec v Slovenskih goricah, dne 28. 7. 2018