Iščemo zdravnika

Spoštovani.
SVZ Hrastovec, kot izvajalec dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo oseb z motnjo v duševnem zdravju in duševnem razvoju in zasvojenih oseb, bi za do 230 stanovalcev zavoda, pretežno iz zunanjih enot zavoda, potreboval zdravnika za izvajanje zdravstvenih in svetovalnih storitev s področja splošne medicine.

 Navedene storitve obsegajo izvajanje zdravstvenih storitev s področja osnovne zdravstvene dejavnosti in svetovanje za odrasle osebe s posebnimi potrebami, in sicer:

 • diagnostično preiskovalne postopke;
 • zdravljenje in spremljanje zdravstvenega stanja stanovalcev;
 • sodelovanje v timski obravnavi stanovalca;
 • potrjevanje zdravstvene nege v SVZ Hrastovec v skladu z Merili za razvrščanje oskrbovancev po zahtevnosti zdravstvene nege;
 • predpisovanje medicinsko tehničnih pripomočkov;
 • priprava mnenj in zdravniških potrdil;
 • predpisovanje receptov;
 • nadzor nad obvladovanjem okužb z večkrat odpornimi mikroorganizmi;
 • nadzor nad cepilnim statusom;
 • izvajanje nujne medicinske pomoči;
 • izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov za stanovalce;

Navedene storitve bi se izvajale od 23.12.2020 dalje, oziroma po dogovoru.

V kolikor ste zainteresirani za izvajanje navedenih storitev za stanovalce SVZ Hrastovec, vas prosimo, da kontaktirate direktorico SVZ Hrastovec, mag. Andrejo Raduha, na tel. št. 031 343 419.

V upanju na nadaljnje sodelovanje vas lepo pozdravljamo.

                                                                                                mag. Andreja Raduha                                                                                                        
                                                                                                        direktorica