Dobava sanitetnega materiala

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne 30.03.2018, pod oznako JN002320/2018—BO1

Rok za oddajo ponudbe je : 24.04.2018 do 11.00 ure.

Vprašanja ponudnikov: do  vključno 16.04.2018 do 10.00 ure.

Vse spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika.