Informacije javnega značaja

Imenovanje uradne osebe

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki je začel veljati 22. marca 2003, vsem državnim organom nalaga vrsto obveznosti, ki bodo državljanom omogočala dostop do informacij javnega značaja. Ena od obveznosti je tudi, da mora vsak organ imenovati uradno osebo, ki bo zadolžena za posredovanje informacij javnega značaja. Direktor SVZ Hrastovec Aleksander Gungl, je na to funkcijo imenoval Tadejo Bohak (uradna oseba I.)

Zaradi lažje koordinacije dela je direktor Zavoda imenoval uradne osebe tudi na posameznih področjih Zavoda (uradne osebe II., pristojne za posredovanje informacij javnega značaja. Uradne osebe II. so:

• Alenka Stolnik, univ.dipl.prav., področje splošnih zadev zavoda

• Zdenka Mlakar, univ.dipl.soc.del., področje socialne službe

• Inge Mesarec, dipl.med.sestra, področje zdravstvene nege in oskrbe

Katalog zbirk osebnih podatkov