PREVZEM IN ODVOZ ODPADKOV

Objavljeno na Portalu javnih naročil dne 23.11.2021, pod oznako JN007952/2021 -WO1

Rok za oddajo ponudbe: 08.12.2021 do 12.00 ure

Vprašanja ponudnikov: do vključno 30.11.2021 do 10.00 ure

Vse spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil.


RD Odvoz odpadkov 2021.docx

Priloga 1 Predračuni.doc

Narocnik_ESPD.xml